Luật chơi rất đơn giản, mọi người dùng 3 mũi tên này để nói chuyện:

^ : nói về người trên mình
< : nói về mình
v : nói về người dưới mình


Tớ trước... (∪ ◡ ∪)

^ : Chẳng có ai cả. (╯3╰)

< : Chẳng biết nói gì giờ. ╮(─▽─)╭

v : Chắc bạn này rất dễ thương. ヽ(o`皿′o)ノ