Đã có đề vòng 2, mời chị em chuyển sự tập trung qua đây:Chúc các chị em làm bài thật tốt Đề thi vòng 2 cũng rất dễ