[15.02.2017] Hình ảnh đầu tiên sau khi nhập ngũCredit: katc.mil.kr
Shared by: JYJFamilyVN