2017 KIM JAEJOONG ASIA TOUR ‘The REBIRTH of J’ in Japan - Nagoya

Địa điểm:
Nagoya NGK Hall

Thời gian:21-22/02/2017
Mở cửa: 18h (JPT)
Bắt đầu: 19h (JPT)

Source: kimjaejoong2017
Shared by: JYJFamilyVN