2017 Kim Jaejoong Asia Tour in Seoul “The Rebirth of J”
Thời gian: 21-22/01/2017
Hội trường: Korea University Hwajung Gymnasium
Vé bắt đầu mở bán từ 02/01/2017 lúc 8pm (KST)

Source: ticket.melon
Shared by: JYJFamilyVN