PDA

View Full Version : 2013-Kim Jaejoong, love and understanding  1. [Gameshow] 2013 Kim JaeJoong - Love and Understanding
  2. [Gameshow] Vòng 1 - Xếp hình Jaejoong (update kết quả)
  3. [Gameshow] Vòng 2 - Nhìn hình đoán sự kiện (update kết quả)
  4. [Gameshow] Vòng 3 - Nghe nhạc đoán bài hát
  5. [Gameshow] Vòng 4 - Hồi đáp 1986
  6. [Gameshow] KẾT QUẢ