PDA

View Full Version : Games 1. [GAME] Genie
 2. [GAME] Nối tên bài hát
 3. [GAME] Nối tên ca sĩ
 4. [GAME] Ôm hay Đá
 5. [GAME] Đoán tên bài hát bằng lời
 6. [GAME] Ghép ngày sinh
 7. [Game] Ngày, tháng năm sinh và kiếp trước
 8. [Game] Nối tiếp câu chuyện
 9. [Game] Ngày sinh, tên
 10. [Game] Xếp hình với JYJ
 11. [Game] Trắc nghiệm, bạn là mẫu người lí tưởng của ai?
 12. [Game] Giết, cưới và tha
 13. [Game] Kiếp trước bạn là ai, bạn sống ở thời nào và vì sao bạn chết!
 14. [Game] Tên tiếng hàn của bạn là gì?
 15. [Game]Dịch chữ
 16. [Quiz] Ý nghĩa tên của bạn
 17. [Quiz] Bạn thích màu gì? Nó sẽ nói lên con người bạn!
 18. [Funny] Trans tên bạn
 19. [Funny] Bạn là ai trong tương lai?
 20. [Game] Trò chơi với 3 mũi tên ^ < v