PDA

View Full Version : Volunteer Activities 1. [Hè 2011] Chương trình tình nguyện hè 2011 tại làng trẻ Hoà Bình - Hà Nội
 2. 110821 Chương trình từ thiện tại cô nhi viện Chùa Diệu Giác - TP.HCM
 3. 111030 Chương trình từ thiện tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu - Hà Nội
 4. 110522 Chương trình từ thiện tại Làng trẻ Hoà Bình - Hà Nội
 5. 111218 Chương trình từ thiện tại viện dưỡng lão Tân Quy - TP.HCM
 6. 111128 Ủng hộ dự án MANGO TREE của JYJ và C-JeS entertainment
 7. 110517 Ủng hộ nhân dân Nhật Bản trong trận động đất - sóng thần tháng 3.2011
 8. Quỹ từ thiện JYJ family Việt Nam - Thông tin tài khoản và cách thức gửi tiền
 9. 120304 Chương trình từ thiện tại tịnh xá Ngọc Quang - TP.HCM
 10. [TỔNG KẾT] Qũy từ thiện JYJ Family Vietnam - Một năm nhìn lại
 11. 120624 Chương trình từ thiện tại Nhà trẻ Hữu Nghị - Hà Nội
 12. 120624 Chương trình từ thiện tại Mái ấm Thiên Phước - TP.Hồ Chí Minh
 13. 120826 Chương trình từ thiện tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội
 14. [INFO] Địa chỉ từ thiện
 15. 120930 Chương trình từ thiện tại Tịnh Thất Linh Sơn - TP.Hồ Chí Minh (Đón trung thu 2012)
 16. 130113 Chương trình từ thiện tại Viện dưỡng lão Tân Quy - TP. Hồ CHí Minh
 17. 130303 Chương trình từ thiện tại Nhà an dưỡng Chùa Giác Hoa - Đồng Nai
 18. 130303 Chương trình từ thiện tại Trại nấm Thiện Giao - Hải Phòng
 19. 130602 Chương trình từ thiện tại Trung tâm bảo trợ xã hội III (Cơ sở 2) - Hà Nội
 20. 130811 Chương trình từ thiện tại Nhà dưỡng lão Minh Trần - TP.HCM
 21. 131012 Chương trình từ thiện tại Trung tâm bảo trợ xã hội III (cơ sở 1) - Hà Nội
 22. 140119 Chương trình từ thiện tại Nhà dưỡng lão Tình thương Vinh Sơn - TP.HCM
 23. 140420 Chương trình từ thiện tại Trung tâm bảo trợ xã hội I - Hà Nội
 24. 140803 Chương trình từ thiện tại Chùa Bình An - TP.HCM
 25. 141214 Chương trình từ thiện tại Làng Hữu Nghị - Hoài Đức, Hà Nội
 26. 150125 Chương trình từ thiện tại Chùa Đông Linh - TP.HCM
 27. 150607 Chương trình từ thiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số II - Hà Nội
 28. 151220 Chương trình Từ thiện tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội
 29. 160313 Chương trình Từ thiện tại Trung tâm nhân đạo nuôi dạy trẻ Quê Hương - Hồ Chí Minh