PDA

View Full Version : Recruitment 1. [THÔNG BÁO] JYJ Family Vietnam tuyển nhân sự cho subteam
 2. [THÔNG BÁO] JYJFamily Việt Nam thông báo tuyển Moderator
 3. [THÔNG BÁO] Kết quả tuyển MOD đợt 1 của JYJFamilyVN
 4. [THÔNG BÁO] Kết quả MOD chính thức của JYJFamilyVN
 5. [THÔNG BÁO] JYJ Family Vietnam tuyển nhân sự cho Designer Team
 6. [THÔNG BÁO] JYJ Family Vietnam tuyển MODERATOR đợt 2
 7. [THÔNG BÁO] JYJ Family Việt Nam tuyển nhân sự cho News team
 8. [THÔNG BÁO] JYJ Family Vietnam tuyển nhân sự cho VOJ Team
 9. [THÔNG BÁO] Kết quả tuyển nhân sự cho VOJ Team
 10. [THÔNG BÁO] Subteam của JYJFamilyVN tuyển editor
 11. [THÔNG BÁO] JYJ Family Vietnam tuyển Designer
 12. [THÔNG BÁO] JYJ Family Vietnam tuyển MODERATOR đợt 3