PDA

View Full Version : Tutorials + Questions & Feedback 1. Thắc mắc - Góp ý
 2. [GUIDE] Hướng dẫn cách up ảnh lên diễn đàn
 3. [MUST READ] Nội quy box Questions & Feedbacks
 4. [GUIDE] Hướng dẫn cách sử dụng các tính năng của Gallery
 5. [GUIDE] Hướng dẫn cách up video trên diễn đàn
 6. [GUIDE] Hướng dẫn cách thay avatar trên diễn đàn
 7. [GUIDE] Hướng dẫn cách dẫn link trong bài viết
 8. [GUIDE] Hướng dẫn cách ghi credit
 9. [GUIDE] Hướng dẫn cách làm gif
 10. [GUIDE] Hướng dẫn cách save ảnh với kích thước chuẩn
 11. [GUIDE] Một vài thay đổi trong việc update Pics + Vids