PDA

View Full Version : JYJ - Jae Chun SuTrang : [1] 2

 1. [888] Yoochun - Junsu: Trollmate (Đọc kỹ quy định tại post 1 trước khi viết bài)
 2. [888] Jaejoong - Yoochun: Soulmate (Đọc kỹ quy định tại post 1 trước khi viết bài)
 3. [888] Junsu - Jaejoong: Voicemate (Đọc kỹ quy định tại post 1 trước khi viết bài)
 4. [PIC+VID][23.10.2010] JYJ in Shanghai East Asia Flying Up Concert Venue
 5. [PIC+VID][20.11.2010] JYJ in Showcase Tour 2010 ~ Showcase in Las Vegas
 6. [PIC+VID][14.11.2010] JYJ in Showcase Tour 2010 ~ Showcase in New York
 7. [PIC+VID][19.11.2010] JYJ in Showcase Tour 2010 ~ Showcase in Los Angeles
 8. [PIC+VID][12.10.10] JYJ in Showcase Tour 2010 ~ Showcase in Seoul
 9. [PIC+VID][30.10.2010] JYJ in Showcase Tour 2010 ~ Showcase in Taipei
 10. [MUST READ] Nội quy của JYJ- Jae Chun Su box (Revised)
 11. [PIC+VID][02-03.04.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Concert in Thailand
 12. [PIC] Tổng hợp hình ảnh JYJ
 13. [VIDEO] Tổng hợp video, clip JYJ
 14. [PIC+VID][14.10.2010] Album The Beginning
 15. [Tổng hợp] Link download MV+PV+CFs+clips JYJ
 16. [Tổng hợp] Link download audio JYJ
 17. [PIC+VID][19.12.2010] JYJ Fansign Event in Seoul
 18. [PIC+VID][22.12.2010] JaeChun at Fansign Event in Gwangju
 19. [PIC+VID] JYJ in Natural Republic
 20. [PIC+VID][28-29.01.2011] JaeChun at Fansign Event for Their rooms
 21. [Tổng hợp] Link download Performance JYJ
 22. [PIC+VID] JYJ in Lotte Duty Free
 23. [PIC+VID] JYJ in NII
 24. [PIC+VID][04.04.2011] JYJ từ Thái Lan trở về Hàn Quốc
 25. [PIC+VID][23.04.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Concert in Taiwan
 26. [PIC+VID][11.05.2011] JYJ in 3hree Voices II
 27. [Tổng hợp] Ringtones JYJ
 28. [Tổng hợp] Vote for JYJ - Vote for our boys
 29. [PIC+VID][20.05.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Concert in VANCOUVERBC, CANADA
 30. [PIC+VID][22.05.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Concert in NEWARK, NEWJERSEY
 31. [PIC+VID][27.05.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Concert in LOS ANGELES, CALIFORNIA
 32. [PIC+VID][03.06.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Concert in SAN JOSE, CALIFORNIA
 33. [PIC+VID][07.05.2011] JYJ World Tour 2011~ Concert in Beijing
 34. [PIC+VID][12.03.2011] Fanmeeting cho membership C-JES - Valentine WhiteDay
 35. [PIC+VID][18.04.2011] World OKTA 30th Anniversary
 36. [PIC+VID][21.04.2011] YooSu đến Taiwan
 37. [PIC+VID][24.04.2011] Soulmate từ Taiwan về Hàn Quốc
 38. [PIC+VID][25.04.2011] JYJ in ENT interview
 39. [Tổng hợp] JYJ trên các tạp chí
 40. [Tổng hợp] Update JYJ’s Schedule
 41. [PIC+VID] All About JYJ (C-JES Membership)
 42. [PIC] JYJ Desktop Wallpaper
 43. [PIC+VID][17.10.2010] JYJ in Showcase Tour 2010 ~ Showcase in Malaysia
 44. [PIC+VID][24.10.2010] JYJ in Showcase Tour 2010 ~ Showcase in HongKong
 45. [PIC+VID][16.10.2010] JYJ in Showcase Tour 2010 ~ Showcase in Singapore
 46. [PIC+VID][15.10.2010] JYJ in Showcase Tour 2010 ~ Showcase in Thailand
 47. [PIC+VID][27-28.11.2010] JYJ Worldwide Concert in Seoul
 48. [PIC+VID][07.11.2010] JYJ in Showcase Tour 2010 ~ Showcase in Shanghai
 49. [PIC+VID][20.08.2010] A-Nation 2010
 50. [PIC] JYJ in THEIR ROOMS ~ MUSIC ESSAY
 51. [PIC+VID][13.01.2011] JYJ at FLL KOREA Event
 52. [PIC+VID][30.09.2009] Color ~ Melody and harmony - JaeChun
 53. [PIC+VID][05.05.2011] JYJ từ Hàn bay đến Bắc Kinh
 54. [PIC+VID][12.06.2010] Thanksgiving Concert Live in Tokyo Dome
 55. [PIC+VID][08.05.2011] JYJ từ Bắc Kinh về Hàn
 56. [PIC+VID][11-12.06.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Concert in Busan
 57. [PIC+VID][31.12.2010] KBS Guerilla Dating with JYJ
 58. [PIC+VID][19.01.2011] JYJ in SBS "Good Morning"
 59. [PIC][11.02.2011] MBN Entertainment Magazine VIP
 60. [PIC+VID][26.01.2011] JYJ at MBN Interview
 61. [PIC+VID][15.05.2011] JaeSu tại sân bay Incheon lên đường sang LA
 62. [PIC+VID][16.05.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Press Conference in LA
 63. [PIC+VID][17.05.2011] JaeChun On Dramatic Song Joong Ki
 64. [PIC][16.12.2010] JYJ interview at Maekyung Media Center
 65. [PIC][19.05.2011] JYJ At Vancouver Airport
 66. [Tổng hợp] JYJ Half Nake Skin
 67. [PIC+VID][22.05.2011] JYJ tại sân bay YVR sang New Jersey
 68. [PIC+VID][23.05.2011] JYJ tại sân bay JFK sang LA
 69. [PIC+VID][26.11.2010] JYJ Live in Studio Billboard New York
 70. [PIC][14.10.2010] JYJ in Showcase THE BEGINNING 2010 ~ Press Conference in BANGKOK-THAILAND
 71. [PIC][04.05.2006] Jaejoong -Junsu-Yoochun - Hi-Seoul Festival
 72. [PIC+VID][03.06.2011] JYJ at Airport Los Angerle
 73. [PIC+VID][05.06.2011] JYJ at SAN JOSE airport
 74. [PIC+VID][07.06.2011] "Ohayou Asahi Desu” – Concert từ thiện tại Nhật
 75. [PIC+VID][08.06.2011] JaeSu at Incheon Airport
 76. [PIC+VID][13.06.2011] Jaejoong và Junsu tại buổi họp báo Asian Dream Cup
 77. [PIC+VID][13.06.2011] JaeSu at Incheon Airport (go to VIETNAM)
 78. [Tổng hợp][13-15.06.2011] Cập nhật thông tin, hình ảnh của JYJ tại Việt Nam
 79. [PIC+VID][14.06.2011] JaeSu at Thanh Long sport Center (VietNam)
 80. [PIC][14.06.2011] JYJ World Tour Concert Photobook
 81. [PIC+VID][14.06.2011] JaeSu at Doosan Asian Dream Cup Press Conference in VietNam
 82. [PIC+VID][15.06.2011] JYJ at Doosan Asian Dream Cup 2011 in Vietnam
 83. [PIC+VID][16.06.2011] JaeSu từ Việt Nam trở về Hàn Quốc ~ Goodbye JYJ T__T
 84. [PIC+VID][26.06.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Encore concert in Gwangju
 85. [Tổng hợp] Fanaccount độc quyền của JYJFamilyVietnam
 86. [PIC+VID][05.07.2011] JYJ at KEPCO 50th anniversary
 87. [PIC+VID][22.07.2011] Sweet Date JYJ Fan meeting in Seoul DVD
 88. [PIC+VID][31.07.2011] JYJ NII Fanmeeting
 89. Map Box JYJ [updated news 12/2015]
 90. [PIC+VID][12.08.2011] Yoochun and Junsu at "Mine" Photo Exhibition
 91. [PIC+VID][12-21.08.2011] JYJ “Mine” Photo Exhibition
 92. [PIC+VID][16.08.2011] Yoochun and Junsu at ICAAP10
 93. [PIC+VID][26.08.2011] JYJ at ICAAP 10 BEXCO Busan
 94. [PIC+VID][25.08.2011] JYJ Main Models for Campaign for Identity Protection
 95. [PIC+VID][03.09.2011] Lotte Fanmeeting "Sweet Dream with JYJ"
 96. [PIC+VID][04.09.2011] JYJ at Closing Ceremony IAAF world championships - DAEGU
 97. [PIC+VID][09.2011] Album "IN HEAVEN"
 98. [PIC+VID][19.09.2011] JYJ Main Models for PENZAL Q
 99. [PIC+VID][29.10.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Concert in BARCELONA, Spain
 100. [PIC+VID][20.09.2011] “Get Out” MV
 101. [PIC+VID][21.09.2011] JYJ in LG OPTIMUS Q2
 102. [PIC+VID][06.11.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Concert in Germany
 103. [PIC+VID][03.10.2011] OBS Entertainment News - In Heaven interview
 104. [PIC+VID][04.10.2011] YTN Interview
 105. [PIC+VID][07.10.2011] JYJ tại LHP Quốc Tế Pusan (BIFF) lần thứ 16
 106. [PIC+VID][15&16.10.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Unforgettable Live Concert in Japan
 107. [PIC+VID][13.10.2011] JYJ tại sân bay Gimpo lên đường sang Nhật
 108. [PIC][17.10.2011] JYJ Unforgettable Live Concert in Japan ~ Concert book
 109. [PIC][17.10.2011] Yoosu tại sân bay Gimpo từ Nhật về Hàn
 110. [PIC][18.10.2011] JYJ Unforgettable Live Concert in Japan ~ Official Concert Goods
 111. [PIC+VID][21-22.10.2011] YooSu at Fansign Event for "In Heaven"
 112. [PIC+VID][24.10.2011] Yoosu tại sân bay Incheon lên đường sang TBN (JYJ tại sân bay Barca ngày 25)
 113. [PIC+VID][16.11.2011] JYJ & Song Ji Hyo gặp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc
 114. [PIC+VID][28.10.2011] JYJ World Tour 2011 ~ Press Conference in Barcelona - Spain
 115. [PIC+VID][29.10.2011] JYJ perform in ”XVII SALÓN DEL MANGA”
 116. [PIC+VID][01.11.2011] JYJ at El Prat airport heading to Germany
 117. [PIC+VID][04.11.2011] JYJ Berlin Concert Press Conference
 118. [PIC+VID][20.08.2009] Jaejoong & Yoochun - Live Boy Pop Factory '09
 119. [PIC+VID][27.01.2009] Jaejoong & Yoochun - MUSIC FAIR 21
 120. [PIC+VID][08.11.2011] JYJ at Incheon Airport ( welcome home ^^ )
 121. [PIC+VID][06.11.2011] European tour making video
 122. [PIC+VID][13.11.2011] Come on over, JYJ
 123. [PIC+VID][16.11.2011] JYJ for Happy Energy
 124. [PIC+VID][12.2011] JYJ on ELLE
 125. [PIC+VID][24.11.2011] C-JeS MANGOTREE PROJECT
 126. [PIC+VID][16.11.2011] JYJ’s and Ji Hyo’s meeting with MEST – Interview
 127. [PIC+VID][25.11.2011] JYJ tại sân bay Incheon, thẳng tiến đến Hawaii
 128. [PIC+VID][01.12.2011] JYJ at Incheon Airport (Back from Hawaii)
 129. [PIC][04.12.2011] JYJ 2012 Calendar
 130. [PIC+VID][16.12.2011] JYJ in NII Fanmeeting
 131. [PIC+VID][19.12.2011] JYJ Collection Card
 132. [PIC+VID][21.12.2011] JYJ Worldwide Concert in Seoul DVD
 133. [PIC+VID][09.03.2012] JYJ South America Tour 2012 ~ Concert in Chile
 134. [PIC+VID][06.01.2012] JYJ’s Official Youtube Channel will open soon!
 135. [PIC+VID] JYJ Official@Facebook
 136. [PIC+VID][06.01.2012] JYJ nhận giải thưởng “Ngôi sao thần tượng xuất sắc nhất” của “KBS Best Icon”
 137. [PIC+VID][11.03.2012] JYJ South America Tour 2012 ~ Concert in Peru
 138. [VIDEO] JYJ OFFICIAL Youtube Channel
 139. [PIC+VID][14.01.2012] JYJ in LOTTE DUTY FREE Fanmeeting
 140. [PIC+VID][02.02.2012] 2012 Seoul Nuclear Safety Summit
 141. [PIC+VID][27.01.2009] Jaejoong & Yoochun - M-on Music Machine
 142. [PIC+VID] JYJ “The Day” Documentary
 143. [PIC+VID][06.03.2012] JYJ tại sân bay ICN, thẳng tiến đến Nam Mĩ
 144. [PIC+VID][08.03.2012] JYJ Press Conference in Chile
 145. [PIC+VID][10.03.2012] JYJ chào Fans từ ban công khách sạn Marriott - Peru
 146. [PIC+VID][10.03.2012] JYJ Press Conference in Peru
 147. [PIC+VID][13.03.2012] JYJ at Jorge Chavez Airport, thẳng tiến về Hàn
 148. [PIC+VID][27.03.2012] JYJ to Perform at Nuclear Summit in Seoul
 149. [PIC+VID][21.04.2012] JYJ Lotte Fanmeeting
 150. [PIC+VID][30.04.2012] JYJ for Mario Kart 7 (Super Mario 3D Land)
 151. [PIC+VID][07.05.2012] From JYJ _ 근황소개
 152. [Tổng hợp] GIF của JYJ
 153. [PIC+VID][06.06.2012] JYJ NII Fanmeeting
 154. [PIC] 120615 Kỷ niệm 1 năm JYJ sang Việt Nam ~ JYJ at Doosan Asian Dream Cup 2011 (Ảnh độc quyền từ JYJFamilyVN)
 155. [PIC+VID][28.06.2012] 2012 JYJ Membership Week
 156. [PIC+VID][30.06.2012] JYJ Fanmeeting for Japanese Member
 157. [PIC+VID] JYJ Premiere Collection - Mahalo Photobook
 158. [PIC+VID][01.07.2012] JYJ Fanmeeting for Korean Member
 159. [PIC+VID][04.10.2009] Jaejoong & Yoochun - MUSIC JAPAN
 160. [PIC+VID][09.08.2012] JYJ tại sân bay Incheon lên đường sang LA
 161. [PIC+VID][06.01.2011] Samsung Sharing Book Campaign
 162. [PIC+VID][18.08.2012] JYJ tại sân bay Incheon trở về Hàn từ LA
 163. [PIC+VID][19.08.2012] Mario Kart 7 Battle with JYJ event
 164. [PIC+VID] JYJ Main Models for Tony Moly
 165. [PIC+VID][17.10.2012] JYJ tham dự buổi họp báo bổ nhiệm làm đại sứ cho KBEE 2012
 166. [PIC+VID] JYJ Unforgettable Live Concert in Japan DVD
 167. [PIC] JYJ 2013 Calendar
 168. [PIC+VID][01.11.2012] JYJ at NII Fanmeeting
 169. [PIC + VID][02.11.2012] From JYJ
 170. [PIC+VID] 121115 JYJ tại KBEE 2012 - Triển lãm tại Nhật Bản
 171. [PICS+VIDs][15.11.2012] JYJ at Gimpo airport to Japan
 172. [PICS+VID][15.11.2012] JYJ at Kansai airport back to Korea
 173. [PIC+VID][01.2013] The JYJ magazine no.1 - Happy 1000 days
 174. [INFO] Hướng dẫn cách đăng kí tài khoản trên iMBC để bình chọn cho MBC Drama Awards 2012
 175. [INFO] Hướng dẫn cách bình chọn cho Jaejoong và Yoochun tại SBS/MBC Drama Awards 2012
 176. [INFO] Hướng dẫn bầu chon cho JYJ tại KBS Best Icon (Tháng 11/12 2012)
 177. [PIC + VID][30.12.2012] Yoochun & Jaejoong at MBC Drama Awards 2012
 178. Tổng kết hoạt động năm 2012 của JYJ
 179. [PIC+VID][13.02.2013] Happy Valentine's day from JYJ
 180. [PIC+VID][25.02.2013] JYJ biểu diễn khai mạc lễ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 18
 181. [PIC+VID] 130220 JYJ được bổ nhiệm là đại sứ "17th Asian Games Incheon 2014"
 182. [PIC+VID][02.04.2013] JYJ Concert in Tokyo Dome - Day 1 ( Lưu ý về việc tường thuât Concert - Page41)
 183. [PIC+VID+TRANS] JYJ Naver LINE
 184. [PIC+VID][27.03.2013] JYJ tại sân bay Gimpo đến Nhật
 185. [PIC+VID][03.04.2013] JYJ Concert in Tokyo Dome - Day 2 ( Lưu ý về việc Tường Thuật Concert #1)
 186. [PIC+VID][04.04.2013] JYJ Concert in Tokyo Dome - Day 3 (final day)
 187. [PIC+VID][05.04.2013] YooSu at Haneda Aiport comeback Korea
 188. [PIC+VID][10.04.2013] Tony Moly - JYJ Global Fanmeeting
 189. [PIC+VID][29.04.2013] JYJ Fanmeeting NII 2013
 190. [PIC+VID] 130627-30 JYJ Membership Week 2013
 191. [PIC+VID] JYJ và các sản phẩm của MOLDIR
 192. [PIC+VID] 130521 JYJ trong lễ ra mắt M-Limited
 193. [PIC+VID] JYJ For M-LIMITED
 194. [PIC+VID] 130602 Jaejoong và Yoochun tại lễ cưới của Jung Suk Won và Baek Ji Young
 195. [PIC+VID] JYJcomeon@Weibo
 196. [PICS] JYJ Japan - 2013 C-JES Membership Cards
 197. [PIC+VID] 130625 JYJ tại lễ trao giải "Người mẫu quảng cáo" MTN 2013 AD FESTIVAL
 198. [PIC+VID] 130629 JYJ Fanmeeting cho Fans Nhật ( Membership Week 2013)
 199. [PIC+VID] 130630 JYJ Fanmeeting cho Fans Hàn ( Membership Week 2013)
 200. [PIC+VID] 130627 Lễ Khai Mạc JYJ Membership Week 2013
 201. [PIC+VID] The JYJ Magazine No 2 - The return of JYJ
 202. [PIC+VID] 130707 JYJ tại sân bay Incheon sang Pháp
 203. [PIC+VID] 130714 JYJ trở về từ Pháp
 204. [PIC+VID] 130716 - 17 JYJ trên SBS POP Asia Australia
 205. [PIC+VID] 130829 Jaejoong và Yoochun tham dự buổi chiếu VIP Movie "The Spy"
 206. [INFO+PIC+VID] 131024 2014 Incheon Asian Games promotion event in Vietnam (update lịch phát sóng của IAG2014 trên VTV3)
 207. [INFO+PIC+VID] 130903 JYJ và 2014 Incheon Asian Games
 208. [PIC+VID] 130923 JYJ tại buổi chiếu VIP movie "WISH"
 209. [PIC+VID] 131106 JYJ tại NII Fan Meeting
 210. [PIC+VID] 131023 JYJ at airport to VietNam
 211. [PIC+VID] 131023 JYJ at NoiBai Airport - VietNam
 212. [PIC+VID] 131024 JYJ at press conference in HaNoi
 213. [FAN ACCOUNT] 131024 2014 Incheon roadshow in Vietnam
 214. [PIC+VID] 131024 JYJ at Noi Bai airport comeback Korea
 215. [PIC+VID] 131121 2014 Incheon Asian Games GuangZhou Showcase
 216. [PIC+VID] 131120 JYJ at airport to Guangzhou
 217. [PIC+VID] JYJ 2014 Calendar
 218. [PIC+VID] 131121 JYJ at Press conference in Guangzhou-China
 219. [PIC+VID] 131122 Yoosu at GuangZhou airport comeback Korea
 220. [PIC+VID] 140228 The JYJ Magazine No.3
 221. [PIC+VID] 140214 Jaejoong & Junsu at Movie 'Advertisement: Dangerous Rumors' VIP Premiere
 222. [PIC+VID] 140919 JYJ tại lễ khai mạc Incheon Asian Games
 223. [PIC+VID] 140628 JYJ Concert in Tokyo Dome 2013 DVD
 224. [PIC+VID] 140731-140803 JYJ Membership Week 2014
 225. [PIC+VID] 140619 JYJ đại sứ danh dự cho World Water Forum 2015
 226. [PIC+VID] 140809 JYJ Concert in Seoul "THE RETURN OF THE KING"
 227. [PIC+VID] 140816 JYJ The Return of the King in Hongkong concert
 228. [PIC+VID] 140830 JYJ Concert In VIETNAM "THE RETURN OF THE KING"
 229. [PIC+VID] 140823 JYJ Concert in Beijing "THE RETURN OF THE KING"
 230. [PIC+VID] 140906 JYJ Concert "The Return Of The King" in Chengdu (Thành Đô)
 231. [PIC+VID] 140729 JYJ - July Album "JUST US"
 232. [PIC+VID] JYJ trên tạp chí Marie Claire số tháng 08/2014
 233. [PIC+VID] 140911 JYJ concert in Taiwan, "THE RETURN OF THE KING"
 234. [PIC+VID] 140920 JYJ concert in Shanghai, China "THE RETURN OF THE KING"
 235. [PIC+VID] 140731 JYJ at 2014 JYJ Membership Week Opening Ceremony
 236. [PIC+VID] 140802 JYJ Fanmeeting with Japanese Fans (2014 Membership Week)
 237. [PIC+VID] 140803 JYJ Fanmeeting & Showcase with Korean Fans (2014 Membership Week)
 238. [PIC+VID] 140811 JYJ ypbooks Fansign event - JUST US
 239. [PIC+VID] 140812 JYJ Musickorea Fansign event - JUST US
 240. [PIC+VID] 140825 JYJ 3hree Voices III
 241. [PIC+VID] 140925 JYJ concert in Bangkok, Thailand "THE RETURN OF THE KING"
 242. [PIC+VID] 140815 JYJ tại sân bay lên đường sang Hong Kong
 243. [PIC+VID] 140815 JYJ at Press Conference in Hong Kong
 244. [PIC+VID] 140817 JYJ at HongKong airport comeback Korea
 245. [PIC+VID] 140822 JYJ tại sân bay lên đường sang Bắc Kinh
 246. [PIC+VID] 140822 JYJ at Press Conference in Beijing, China
 247. [PIC+VID] 140824 JYJ at Beijing comeback Korea
 248. [PIC+VID] 140829 JYJ tại sân bay Incheon lên đường đến Việt Nam
 249. [PIC+VID] 140829 JYJ tại sân bay Tân Sơn Nhất
 250. [PIC+VID] 140829 JYJ at press conference in Vietnam